Pielęgnacja nagrobków

Jak stawiamy nagrobki?

schody kamienne poznań blaty granitowe poznań

Osadzenie w gruncie jednego z najważniejszych elementów nagrobka – fundamentów (podstawowy błąd u wielu wykonawców to montowanie starych, uszkodzonych fundamentów lub przyciętych z elementów lastrikowych poprzedniego nagrobka – źle pojęte oszczędności, patrz niżej).

schody kamienne poznań blaty granitowe poznań

Należy zwrócić uwagę, aby fundamenty miały odpowiednią szerokość – co najmniej 30cm (czym szerszy, tym lepiej rozkłada ciężar nagrobka na grunt).

schody kamienne poznań blaty granitowe poznań

Ustalenie odpowiednich poziomów fundamentów (trzeba zwrócić uwagę na różnicę poziomów co najmniej 1-1,5% pomiędzy fundamentami – takie ustawienie fundamentów nagrobka gwarantuje odpływ wody deszczowej z nagrobka).

schody kamienne poznań blaty granitowe poznań
Osadzenie ramy betonowej na fundamentach. Bardzo ważny element, o którym zapominają osoby montujące nagrobki lub próbują znaleźć oszczędności. Element ten zespala elementy granitowe nagrobka, gwarantując stabilność i równy rozkład ciężaru nagrobka na grunt. Brak takiego elementu dyskwalifikuje montażystę nagrobka, ponieważ w momencie opadania gruntu, który jest nieunikniony, doprowadza do pęknięcia elementów granitowych nagrobka w części poziomych i pionowych nagrobka.

schody kamienne poznań blaty granitowe poznań
Przyklejenie elementów granitowych poziomych do części ramy betonowej (co zespala cały element poziomy).

schody kamienne poznań blaty granitowe poznań

Montaż części pionowych (dopiero tak zmontowane części nagrobka można obciążyć płytą nakrywową poziomą oraz ewentualnie pionową).

Przez wiele lat obserwacji zauważyłem, że montażyści nagrobków próbują znaleźć oszczędności. Podkładają pod nagrobki płytki chodnikowe, co ma udawać fundamenty, stosują stare elementy z nagrobków rozbiórkowych. Nie stosują ram betonowych, co prowadzi do pękania elementów granitowych i szybko zapadających się nagrobków.

Jestem pewny, że żaden zakład kamieniarski, który ma przetrwać dłuższy czas na rynku, nie stosuje źle pojętych oszczędności, chyba że jest nastawiony na szybki zysk i po pewnym okresie na rynku zostanie zlikwidowany.

Jarosław Narożny